API InteractiveStock - Witamy!

InteractiveStock API zapewnia stały dostęp do zasobów zdjęć oraz grafik z poziomu innych systemów np. portali www, aplikacji mobile, aplikacji desktop. API udostępnia wyszukiwarkę, oraz metody na pobieranie zdjęć w różnych rozdzielczościach. Aby uzyskać dostęp do API należy posiadać aktywną Subskrypcję PROFESJONALNY (http://interactivestock.pl/Subscriptions).

Szczegółowy opis dostępnych metod znajduje się poniżej, oprócz tego wymagane będzie podanie pary kluczy API, które można pobrać z poziomu Panelu Użytkownika.

 1. Metody publiczne (dostępne bez uwierzytelniania)
  1. GET /images
  2. GET /images/{image_id}
  3. GET /categories
  4. GET /groups
  5. GET /filetypes
  6. GET /resolutionsprivate
  7. GET /resolutionspublic
 2. Metody wymagające uwierzytelniania (klucza API)
  1. GET /images/{image_id}/download/{size_name}
 3. Przykłady użycia

I. Metody publiczne dostępne bez uwierzytelniania


Używają protokołu HTTP do komunikacji.


II. Metody wymagające uwierzytelniania (klucza API)

Protół SSL (żądania HTTPS) jest wymagany dla żądań typu POST. Jednak zaleca się używanie protołu SSL przy wszystkich typach żądań (GET i POST).

Uwierzytelnienie wymaga pary unikalnych kluczy dla każdego użytkownika:
{api_key}: określa tożsamość użytkownika. Rodzaj identyfikatora użytkownika.
{api_secret}: określa poufny kod uwierzytelniający dlatego MUSI być trzymany w tajemnicy!

Uwierzytelnienie poprzez "podpisanie" żądania
Metoda uwierzytelnia polegająca na "podpisaniu" żadania URL kodem HMAC używając klucza {api_secret} użytkownika.

Pobranie obrazu (bez znaku wodnego) używając "podpisanego" adresu URL:

III. Przykłady użycia